ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ

SoccerBetShoot ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ singe ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ. ਮੁੱਲ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਲੋੜ ਦੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਬੈਨਰ,ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ).

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੇ: WhatsApp / Viber ਨੂੰ +7/ 9584-983-763 or email [email protected]