120.00300.00

TIKITE 'O E FOAKI

Ngaahi kikite soka 'oatu e tikite

'Oku 'omi 'e he ngaahi tikite kehekehe ha muimui ki he ngaahi kamata'anga mei 5 a'u ki he 30, 'oku 'ikai toe tatau 'a e kakato ia 5

Mahino
SKU: N/A Fa'ahinga:

Fakamatala

Ngaahi kikite soka 'oatu e tikite

Ngaahi kikite soka 'oatu e tikite, 'I he mamani, e Ko e anoano 'i he soka, fa'a ui pe ia ko “ngaahi anoano”, ko ha betting vai 'oku fakava'e 'i he predicting 'a e ola 'o e va'inga soka 'oku tatau mo ia 'i he uike hoko mai. Ko e ngaahi luo 'oku meimei fakama pe ke nau hu ki, 'e lava ke ma'u ai ha pa'anga lahi 'aupito. Ne angamaheni 'aki hono fakahu e ngaahi fakamatala 'i he fu'u pou pe 'i ai ha kau fakafofonga ki he tanaki mai, Neongo 'e lava ke ke va'inga he taimi ni 'i he 'Initaneti. 'E fie ma'u 'e he kau fakafofonga ha 'elia pau ke nau tanaki ai ha ngaahi fakamatala; anga maheni, ne nau totongi ha fakamatala 'o e tikite kotoa pe ne nau fakatau. Ko e va'inga tukufakaholo mo 'iloa taha na'e fakahuu ko e ' Treble Sani ', ko 'eni faka'ilonga'i 'eni 'a e “Ko e anoano Talafungani” va'inga. Fili ha kau va'inga 10, 11 pe 12 'oku fai e ngaahi va'inga soka mei he hono naunau he faka'osinga 'o e uike ke hoko ko ha ta, 'a ia na'e lahi e taumu'a 'e ua 'a e timi takitaha ke nau ma'u kakato pe vahevahe 'o e 3 Pale ma'olunga – Ko e lelei taha 8 Lau e tokolahi 'o 'enau ngaahi konga ngaahi tefito. 'E lava 'a e kau va'inga 'o ma'u ha pale pa'anga lahi 'i ha ngaahi founga kehekehe, makatu'unga 'i ha founga tata'o 'oku makatu'unga.

'Oku mau 'oatu Fakapapau'i 'oku soka kikite 'o tatau ia mo e lavame'a ma'olunga 'i he faka'osinga 'o e uike kotoa pe. Hotau ngaahi tokoni ki he 'akapulu 'oku nau taki 'i he lotolotonga 'o e ni'ihi kehe pea lahi 'aupito 'a e 'aonga.

Littlewoods, Ko Vernons mo Zetters 'a e ngaahi kautaha luo 'iloa taha. Ko e Littlewoods 'a e 'uluaki kulupu ke 'omi ha ngaahi anoano, 'o fakatau kinautolu 'i he kelekele motu'a 'o Manisesitaa Trafford 'i he 1923. 'I he 1986, ne hoko ha syndicate 'o e kau va'inga ko e fuofua kau ikuna 'o ha pale 'i he £1 million.Littlewoods, Na'e fakataha'i 'a Vernons mo Zetters 'i he 2007 'e Sportech 'i he malumalu 'o e ' kautaha soka fo'ou ', 'iloa he taimi ni ' ko e anoano 'akapulu '. Te nau foaki ha ki'i siteiki kehe, ngaahi keimi pale ma'olunga hange ko e palemia 10 mo e Jackpot 12. Ko e ngaahi kautaha 'a e ngaahi luo 'o e 'akapulu kuo tukufakaholo mai ko e 'ofa faka-Kalaisi, 'i he £1.1 billion ki he ngaahi tupu'anga 'o e sipoti.

 

Kataki 'o muimui mo hange ko kitautolu:

Fakamatala makehe

FAINGATA'A

5+, 10+, 20+, 30+